FOTOĞRAF GALERİSİ - AĞAÇLANDIRMA SAHALARI

Ahmetli sahalarından bir görünüm eylül(2009)

Ahmetli Sahalarından görüntüler(2010)

Çampınar sahalarından bir görünüm(2010)

Çampınar sahalarında silvo-pasture(ağaç altı koyun besiciliği) uygulamaları(2010)

Çampınar sahalarında silvo-pasture uygulamaları

Çampınar sahalarından bir görünüm (2010)

Çampınar sahalarında silvo-pasture uygulamaları(2010)

Tahirova Irkı kuzulardan görüntüler(2010)

Besin değeri oldukça yüksek Paulownia ağaç türü yapraklarının koyun besiciliğinde kullanılması uygulamaları

Mevlütlü ağaçlandırma sahaları 3 yaşlı ağaçlardan bir görünüm(2010)

Mevlütlü Sahalarından görüntüler(2010)

Mevlütlü 300 dekar alanda paulownia ağaçlandırma çalışmalarından bir görünüm(2010-3 yaşlı)

Mevlütlü 3 yaşlı Paulownia plantasyonundan bir görünüm(2010)

Mevlütlü 3 yaşlı Paulownia elongata plantasyonundan bir görünüm(2010)

Mevlütlü sahalarından bir görünüm(2010)

Mevlütlü sahalarından bir görünüm(2010)

Mevlütlü 3 yaşlı paulownia ağaçlarından bir görünüm(2010)

Mevlütlü paulownia plantasyonundan bir görünüm(2010)

Mevlütlü sahalarından bir görünüm(2010)

Mevlütlü sahalarından bir görünüm(2010)

Mevlütlü sahalarından bir görünüm(2010)

Mevlütlü sahaları 3 yaşlı ağaçlardan bir görünüm(2010)

Mevlkütlü sahalarından bir görünüm(2010)

Çampınar sahalarından bir görünüm(2010)

Çampınar sahalarından bir görünüm(2010)

Çampınar sahaları 4 yaşlı paulownia elongata ağaçlarından bir görünüm(2010)

Çampınar sahalarından bir görünüm(2010)

Çampınar paulownia plantasyonu 3 yaşlı doğu yamaç görüntüleri(2010)

Çampınar 4 yaşlı paulownia ağaçlarından bir görünüm(2010)

 5 Yaşlı Paulownia elongata Plantasyonundan bir görünüm (Ahmetli-2010)

P. elongata plantasyonundan bir görünüm(2010)

5 yaşlı P. elongata plantasyonundan bir görünüm(Ahmetli-2010)

5 Yaşlı P. elongata sahalarından bir görünüm(Ahmetli-2010)

Paulownia elongata sahalarından bir görünüm(Ahmetli-2010)

Ahmetli Paulownia elongata plantasyon sahalarından bir görünüm(2010)

Paulownia elongata bireylerinden görünüm (Ahmetli-2010)

5 yaşlı Paulownia elongata ağaçlarından bir görünüm(2010)

Ahmetli Paulownia elongata plantasyonu (2010)

5 yaşlı Paulownia plantasyonundan bir görünüm(Ahmetli-2010)

Paulownia elongata ağaçlarından bir görünüm(2010)

5 yaşlı bir Paulownia elongata bireyi

Mevlütlü sahalarından bir görünüm

Mevlütlü sahalarından bir görünüm(2010 Kasım)

3 yaşlı paulownia ağaçlarından bir görünüm(Mevlütlü-2010)

Mevlütlü sahalarından bir görünüm (Kasım-2010)

Silvo-pasture uygulamalarından bir görünüm(Ağaç altı hayvancılığı)

Paulownia ağaçları altında yetişen mera otları ve ağaç yaprakları ile beslenen tahirova ırkı koyunlar(Kasım-2010)

Paulownia plantasyonlarından bir görünüm(Mevlütlü-Kasım-2010)

4 yaşlı paulownia elongata ağaçlarından bir görünüm(Mevlütlü-Kasım-2010)

Bragfor Fidan Üretim-Sera Tesislerinden bir görünüm(Ahmetli-Kasım-2010)