BRAGFOR

Bragfor, 15 Haziran 2004 tarihinde Ankara Ticaret Odası Siciline 191545 sicil numarası ile kayıt olmuş ve kuruluş, 18 Haziran 2004 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Merkez adres Uğurmumcu Cad. No.92 G.O.P. Çankaya/Ankara dır (http://www.celtikcioglu.com/). Manisa İli Ahmetli İlçesi Gökkaya Beldesi ise Paulownia fidanı üretimi, Turgutlu, ve Alaşehir ilçeleri Paulownia plantasyonlarının gerçekleştirildiği, adrestir.

Plantasyon materyali fidanlar Paulownia elongata’dır. Sandeman Seeds (Fransa) kanalıyla tohum temin edilmiştir. Tüplü fidan üretimi çalışmaları Mart 2004 tarihinde başlamıştır. Elde edilen fidanlarla 14 da saha fidanlık olarak tesis edilmiştir. Aynı yıl gelişim dönemi sonunda elde edilen 7000 adet fidan ile 80 da saha ağaçlandırılmıştır. 500 adet fidan da, 15 da üzüm bağı arasına dikilmiştir. Çıplak köklü fidanların elde edilmesi sırasında yapılan kök kesimleri ile kök çeliği yapılarak 30000 adet tüplü klon fide elde edilmiştir. Tohum yoluyla üretimlerle beraber 2005 yılı için tüplü fide sayısı 40 000 adete ulaşmıştır.Yetiştirilen tüplü fidelerle 30 da saha fidanlık olarak tesis edilmiştir. Bragfor olarak 2005 yılı itibariyle faaliyet gerçekleştirilen saha miktarı 150 da ‘a yaklaşmıştır.

2006 yılı ile birlikte elde edilen fidanlarla 350 dönüm saha daha ağaçlandırılarak toplamda 500 dönüm plantasyon hedefine ulaşılmıştır. 500 dönüm plantasyonda yetişecek 31250 adet ağaçla,  2011-2012 yıllarında 12 000 m3 kerestelik orman ürünü elde edilmesi amaçlanmaktadır.

2007 yılı ile birlikte 140 dönüm bağ üzerinde 5*10 m aralık mesafe ile ağaç altı bağcılık modeli uygulanarak, paulownia plantasyonlarının yapıldığı toplam alan 650 dönümü bulmuştur.

Ayrıca Paulownia türlerinin tarımsal ormancılık modelleri oluşturulması çalışmalarında bulunularak Manisa ili Ahmetli, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde üzüm bağları, sebze, meyve, tütün ve pamuk ekim-dikim alanları, uygun aralık mesafede yetiştirilebileceği yöre halkına fayda ve fonksiyonları gerekli fikir ve teknik destek verilerek anlatılmaktadır.Bragfor Çalışma Prensipleri

Bragfor olarak kesinlikle fidan satışı üzerinden rant elde etme düşüncesinde değiliz. Yaptığımız çalışmalarla ülke ormancılığında örnek teşkil etmek, bulunduğumuz yörelerden başlayarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Paulownia plantasyonlarının artırılması için çalışmalar yapmaktayız.

Dünyada ve ülkemizde gelişen odun ürünleri teknolojisi, beraberinde, ince çaplı ve bol miktarlarda odun hammaddesine olan ihtiyacı artırmıştır. Bu hızlı artış karşısında, kısa idare süreli, hızlı gelişen türler ile plantasyonlar önem kazanmıştır. Bragfor olarak gelecek yıllarda bu artışın katlanarak devam edeceğini, bugünden görüyor ve ciddi ağaçlandırma yatırımlarına önem veriyoruz.

Paulownia’yı yaz kuraklığı ve kurutucu rüzgarların bulunduğu yörelerde, tarımsal ormancılık modellerinin denenmesi amacıyla rüzgar perdesi oluşturulması; tarımsal ürün üzerinde verim artışı sağlaması, mikro iklim oluşturulması, bir alandan çoklu ürün elde edilmesine yönelik olarak yaygın hale getirme amacındayız. Bunun için ilk aşamada üzüm bağları araları ve kenarlarında çalışmalar başlatılmıştır.

Bragfor’dan Paulownia fidanı temin eden, ağaçlandırma gönüllülerine geniş plantasyonlar kuracakları zaman yer seçimi, fidan dikimi, yetiştirilmesi ve orman bakımı konusunda her türlü teknik destek, gerek yazılı, gerekse uygulamalı olarak bilgi ve tecrübelerimiz dahilinde verilecektir.