ÖZEL ORMANCILIK

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA GERÇEĞİ

Dünya nüfusu hızlı artışı ile birlikte doğal kaynak tüketimini beraberinde getirmiştir. Doğal kaynaklar ise aşırı ve plansız kullanım neticesinde sürekli azalmakta kendini yenileyememektedir.

Tükenen doğal kaynakların başında ormanlar gelmektedir. Ormanlar sağladığı orman ürünleri kapladığı yer yüzeyi parçasına kazandırdığı pek çok fonksiyonel artısı ile her alanda insanoğlunun yaşamında önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde yetişme ortamları daraltılan bu doğal kaynak kendini yenileyemez hale gelmiştir. Bir an önce doğal ormanlar üzerindeki baskının azaltılması gerekmektedir. Bunu başarmanın yolu da yapay plantasyonladır, özel ağaçlandırmalardır.

Pek çok ülke ormancılığı bunun bilincine varmıştır. Bulunduğu coğrafyaya uygun ağaç türleri ile suni plantasyonlar yetiştirmekte ve yetiştiricisine her türlü desteği sağlayabilmektedir. Ülkemizde ise özel ağaçlandırmalar gerektiği kadar desteklenmemekte vatandaşlarımız yönlendirilememekte, çoğu zaman kendi kaderine terk edilmektedir. Ülkemiz yabancıların yaptığı özel ağaçlandırmaları sanki bir macera filmi izler gibi izlemektedir.

İnsan yaratılışı gereği yaptığı yatırımın getirisini kısacık hayat serüveni içersinde görmek istemektedir. Ağaç yetiştirme-orman kurma bu nedenle insanlara pek çekici gelmemektedir. Bu düşünceyi çürütmenin tek yolu hızlı gelişen yerli yabancı ağaç türleri ile ağaçlandırmadır.

Hızlı gelişen türler, bugünkü ormanlarla kaplı yada bozuk yapıda orman alanlarının imar ve ihyasında kullanılamaz. Çünkü 5-10 yıl gibi kısa sürede hasılat elde edebilmek için sulanabilir sahalara gereksinim duyar.

Ülkemiz içinde alternatif tür, bütün dünyanın tanıdığı ve adaptasyon çalışmalarını yürüttüğü, ülkemizde de uygun yetişme ortamları bulunan Paulownia (Çin kavağı)dır. Bu ağaç türü kumlu -alüviyal topraklarda iyi gelişen (5-10 yılda 30-40 cm çap, 10-25 m boy yapma yeteneğinde olan ), içersinde değişik iklim koşullarına uyum sağlamış türleri bulunan bir ağaçtır. Pek çok kullanım alanı bulunan kaliteli kereste özellikleri, hızlı gelişimi, bir alan üzerinde çoklu ürün yetiştirmeye uygun ekolojik ve fiziksel özellikleri ile dünya ülkelerinin oldukça fazla beklentileri olan harika bir ağaç türüdür.

Ormanların kısaca yeşilin insanoğlunun geleceği üzerinde hayati öneme sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ödediğimiz vergilerle oluşturulan ağaçlandırma fonları, birkaç gönüllünün tohum ekimi için topladığı meblağlarla birilerinin bu işi üstlendiği kabul edilemez. Neden taşın altına elimizi koyup kazmayı küreği elimize, tasarruf ettiğimiz sermayeyi arkamıza alıp ormanlar kurmuyoruz. Geleceğimizi düşünerek biriktirilen sermayelerimizi ormanlar kurmaya dönüştürmüyoruz. Tabiat nasılsa veriyor değil mi? Biz kestikçe geliyor değil mi? Hayır efendim gelmiyor! gelmiyor! gelmiyor. Gelmediği için ormanlar tükeniyor. Gelmediği için yağmurlar az yağıyor. Şiddetli yağıyor, seller oluşuyor. İçtiğimiz suların miktarı ve kalitesi bozuluyor. Atmosferik kirlilik bunun için artıyor her yıl milyonlarca orman her şeye rağmen kesiliyor yerine yenisi konmuyor.

Hangi alanda yatırım yapmışsa/ yapıyorsa yapsın ağaçlandırma özel sektör işletmelerinin de üzerinde önemle durması gereken meselesidir.

Ülkemiz sermaye sahiplerini özel ağaçlandırmalara davet ediyoruz. Bakın biz yaptık. Ülkemize Paulownia gibi hızlı gelişen, ekonomik getirisi yüksek, çevreci, fonksiyonel bir türün tanıtımını üstlendik. Şirket öz sermayesi ile edinilen 500 da sahada 33 000 adet fidanla 2006 yılında ağaçlandırma çalışmalarını tamamlıyoruz. Tür konusunda engeller vardır. Önümüzü tıkamak isteyenler vardır. Ancak bu davadan vazgeçmeye hiç niyetimiz yoktur. Fidan satışından rant elde etmeye çalışmışların/çalışanların inadına, Paulownia fidanlarını sadece maliyet üzerine araştırma- geliştirmeye destek amacıyla koyduğumuz fiyatlarla sizlere paulownia fidanı üretiyoruz. Ağaçlandırma gönüllülerine her türlü konuda yardımı boynumuzun borcu biliyoruz.

NEDEN ÖZEL AĞAÇLANDIRMALARA (ENDÜSTRİYEL PLANTASYON) GEREK VARDIR?

Dünya da odun ürünlerine olan talepteki hızlı artış ve enerji ihtiyacının uzun süreli olarak fosil yakıtlardan karşılanmasının mümkün olmaması insanoğlunu yenilenebilir, süreklilik arz eden kaynakların kullanımına sevk etmiştir. Son çeyrek asırla gelen fosil yakıtlar tüketilmesi beraberinde atmosferik kirliliğin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle gelecek yıllarda kendini yenileyebilir ve süreklilik arz eden enerji kaynaklarına gereksinim olduğu anlaşılmıştır. İnsanoğlu yaşadığı ortamı kirletmemek, neticesinde yok etmemek için temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde gelecek yıllarda gerek kullanım alanları, gerekse enerji kaynağı olarak odun ürünlerine talepte artış beklenmesi kaçınılmaz bir görüş olarak ortaya çıkmaktadır.

Artan odun hammaddesi ihtiyacını ülkelerin mevcut ormanları ve doğal türleri yoluyla karşılamaları mümkün değildir. Yapılan anlaşmalar gereği doğal ormanlar üzerine baskının azaltılmasının gündeme geldiği dünyada tek çözüm hızlı gelişen yerli ve yabancı türlerle endüstriyel plantasyonlar kurulmasıdır.

Anavatanı Çin olan Paulownia ağaç türü ise gerek hızlı büyümesi gerekse bünyesinde bulundurduğu farklı iklim bölgelerine uyum sağlamış 9 farklı türü ile gelecek yıllarda artan odun hammaddesi açığını, kerestesinden elde edilen çok kaliteli ve farklı ürünler (kaplama, mobilya, kereste, kağıt, yakacak vb.). sebebiyle karşılamaya aday bir ağaç türüdür.

Paulownia hakkında bilgi edinebilmek açısından ülkemizde herhangi bir deneme sonuçları yoktur. En kapsamlı deneme sonuçları 2006 yılında yayınlanması söz konusu olan Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma olacaktır. Bu durumda kimi fidan satıcıları tarafından yayınlanan broşür ve makalelerin çoğu Çin kaynaklı olmayan literatürden alıntılara dayanmaktadır. Anavatanı Çin olan paulownia cinsi hakkında en kapsamlı ve emin bilgiye Çin sahiptir. Çünkü Çinlilerin yaptığı eserlere göz atıldığında Çinde 3000 yıldan beri yetiştirildiği göze çarpmaktadır ( http://www.cropdevelopment.org/ -Lübnan).

Lübnan sürdürülebilir ormancılıkta bir alternatif tür olarak Paulownia’yı göstermekte, ve artan odun hammaddesi dış alımını azaltmak için Paulownia cinsi ile geniş alanlarda plantasyonlara gitmektedir. Odun hammaddesi açığını kapatmak için Paulownia’ nın ideal bir ağaç türü olduğunu kabul etmektedir. İran, Irak, Suriye ve Arabistan Orta doğu ve Afrika ülkeleri geniş çaplı paulownia plantasyon sahalarına ormancılık faaliyetlerinde yer vermektedir.

Bilindiği üzere Orta Asya’nın büyük bir bölümüne sahip olan Çin topraklarının büyük bir kısmı geçmişte Türk tarihine bakıldığında Türklerin verimsizleşti yaşanamaz hale geldi varsayımı ile daha verimli topraklar bulmak amacıyla terk ettikleri topraklardır. Şayet bu verimsiz topraklarda Paulownia ağaç türü yetiştirme konusunda dünyada önemli bir yere sahip olan Çin bu ham topraklarda bu plantasyonları yapabiliyorsa ülkemizde neden başarısız olunsun bunun bir hesabını yapmak ve değerlendirmek gerekmektedir.