KÖK ÇELİKLERİ İLE FİDAN MATERYALİ ÜRETİMİ

Bu amaçla 1-2 yaşında fidanların kök sürgünleri kullanılmaktadır.

Fidanlık ve Dikim Alanının Seçimi ve Hazırlanması

Bunun için düz, su baskını tehlikesi olmayan uygun sulama sistemi bulunan rüzgardan korunaklı, güneşe açık, derin topraklı, organik maddece zengin, orta derecede PH’ye sahip, kumlu topraklara sahip taban suyu seviyesi en az 1,5 metre aşağıda olan bir yer seçilmelidir. Hastalık ve zararlılardan korumak için ormanlardan ve diğer plantasyonlardan izole edilmiş bir saha olmalıdır.

Sonbahar sonunda yada kış başlarında riper yada pullukla derin toprak işlemesi yapılmalıdır. Toprağın derin işlenmesi iyi bir kök oluşumu için şarttır. (40 cm den daha derin).

Kök Çelikleri ile Fidan Yetiştirme

Bu amaçla 1-2 yaşında fidanların kök çelikleri kullanılır. Kök çeliği, 1-4 cm çapında ve 15-18 cm uzunluğunda kök uzantıları olmalıdır. Fidanlardan, yaprak dökümünden sonra kök çelikleri alınır. Çeliklerin üst yüzeyi düz, alt yüzeyi eğimli olarak kesilir. Alınan kök çelikleri 2-3 gün hava kurusu hale getirilir(20oC de kapalı bir odada). Kök çelikleri 0-10 oC de saklanabilmektedir. Çeliklerin dikimi yapılmadan önce, dikim zamanına kadar 12-18oC de 1 hafta bekletilmelidir. Bun durum kök gelişimini hızlandıracaktır. Kök kabuğunun çatlamaya başlaması ve ilk sürgünlerin çıkmasıyla beraber dikimi yapılmalıdır. Günlük sıcaklık ortalaması, +5oC olduğu zaman kök çeliği dikimi yapılabilir. Çeliklerin, dikimle birlikte üzeri naylon ile örtülerek (4-5 gün) yüksek ısıya tabi tutulur. Çelikler, toprak yüzeyinden 1 cm derine kadar toprağa dik şekilde yerleştirilir ve üzeri 5-7 cm kalınlığında toprak ile örtülür. Toprak nemi ve sıcaklığını sabit tutabilmek için plastik örtü ile üzeri kapatılır.
Kaynak IDRC : Library: Documents : Paulownia in China Culivation and Utilization

Kök çelikleri ortalama toprak sıcaklığı 4-8oC veya üzerine çıktığında bahar ayında plante edilir. Kök çeliklerinin hızlı gelişmesi nedeniyle plantasyon geniş aralıklarla yapılmalıdır. Gereğinden sık yetiştirildiğinde kök çelikleri ile elde edilen fidanlarda düşük yaşama oranları gerçekleşir. Birim alanda yüksek yetiştirme sıklığı düşük kalitede fidanlar elde dilmesine neden olur. Bunun için itinalı plantasyon ve yetiştirme sıklığı kullanılmalıdır. Bu yüzden hektarda 10 000 (1*1m) veya 12600(1*8m)adet yetiştirme sıklığı uygun olmaktadır. Eğer 5-6 metre boyunda fidan elde edilmek isteniyorsa hektarda 9000 adet sıklığın üzerine çıkılmamalıdır.

Kök çeliklerinin toprağa dik bir şekilde yerleştirilmesi kök çeliğinin toprak besin elementleri ve suyundan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olur. Kök çeliklerinin kalın kısımlarının üst kısma gelmesine büyük özen gösterilmelidir. Çeliklerin en üst kısmı toprağın 1cm altında kalacak şekilde gömülür. Gömü işleminden sonra her kök küçük toprak yığınları oluşacak şekilde 5-7 cm çapında yığınlar oluşturulur. Bu uygulama toprak nemi ve sıcaklığını sağlama amaçlıdır. Daha sonra bütün plantasyon sahası yüzey sıcaklığını artırmak ve toprağı sürekli nemli tutmak için naylon ile örtülür.