GÜBRELEME

Yetişme muhiti özellikleri ve toprak fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak gübreleme yapılmalıdır. Bunun için paulownia türüne dair kesin bir gübreleme hakkında bilgi eksikliği vardır. Ancak düşük miktarlarda azar azar yapılacak bir NPK gübrelemesi tavsiye edilmektedir.Bunun için 1 m2 ye 1 libre(453,6 gr) Osmocote (14-14-14) NPK uygulanır. Mikrobesin maddeleri olarak Micromax m2 ye 113,4 gr olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu uygulama gelişim döneminde 1 defa yapılır. Bazik topraklara sahip bir yetişme ortamında plantasyon yapılacaksa toprak asitliğinin artırılması için toprak PH ını 1 ünite (8,0'den 7,0 a düşürmek için) düşürmek için 2,5 kg/m2 yanmış hayvan gübresi uygulanabilir. İnorganik gübre olarak 30gr/m2 (NH4)2 SO4 uygulanabilir. Fakat gübreleme etkisi kısa sürelidir. Kumlu topraklarda 30gr/m2 Sülfür uygulanabilir.Bu uygulama ekim yada dikimden önce yapılmalıdır.

Bragfor olarak 1*1 m yetiştirme sıkılığında fidanlara haziran ayı başından eylül ayı sonlarına kadar 20 -20 NP gübresi uygulanmıştır. Bu uygulama 13 tonluk tanker içersine günde bir defa 4 teneke olarak azar azar uygulanmıştır. Bu gübreleme neticesinde fidanlarda her hangi bir yaprak renk bozukluğu ve bitki besin elementi eksikliğinden kaynaklanan bir gelişim bozukluğu gözlenmemiştir.