PAULOWNİA ODUN ÖZELLİKLERİ

Paulownia grimsi- kahverengi kabuklu bir ağaçtır. Bir P. elongata ferdi 13 yaşında 73 cm çapında, 17,5 m boyunda ve 2,5 m3 hacme ulaşabilir. P. odunu çok sayıda avantajlara sahiptir. Bu türün odunu hafif ancak serttir. Kurutma sonucunda çok az hacim kaybeder ve formu bozulmaz. İşlemesi ve oyması kolay, kerestesi güzel görünüşlü, mükemmel tecrit ve akustik özelliklere sahiptir. Dağılmaz ve çatlamaz. İnşaat, mobilya, soymalık odun, küçük el aletleri, ev aksesuarları ve müzik enstrümanları (özellikle telli enstrümanlar) için mükemmel bir hammaddedir. Bu türün odunu planyada kolayca biçilebilmekte, biçim esnasında çatlama veya yarılma olmamaktadır. Odunun elastik olması, cilayı kabul etme özelliğinin olması dolayısıyla orman endüstrisinde kullanım alanını bir hayli artırmaktadır. Çin’in Mingquan şehrinden yapılan yıllık ihracat 40 000m3 tür. Çin’den İtalya’ya 1 m3 ü 220$ a ihraç edilmektedir(1998). Japonya Paulownia kerestesinden yapılan mobilyaları özellikle tercih etmektedir. Çin’den en fazla ihracatı bu ülkeye olmaktadır (www.efri.gov.tr).

Odun Ağırlığı ve Kalitesi

Hafif oduna sahip olması Paulownia için oldukça önemli bir avantajdır. %15 nem koşullarında hava kurusu yoğunluğu 0,26-0,33 gr/cm3 tür. Bununla birlikte ağırlığına göre direncinin oldukça iyi olması Paulownia’ya üstün özellik kazandırmaktadır. Çoğu Paulownia türleri orta derecede dirençli kereste sınıfına girdiğinden yumuşak ve orta dirençte kereste gereksinimleri için kullanılır. Bu özelliği ile ortopedik gereçler yapımına uygundur.

Deformasyon ve Çarpılma

Paulownia odununun çekme(büzülme) katsayısı (%0,27-0,37 ) çoğu iğne yapraklı ve geniş yapraklı türlere göre oldukça düşüktür. P. odunundan imal edilen ürünler kolay kolay çarpılmaz (dönmez) çatlamaz, yarılmaz ve deforme olmaz. 1951 yılında Amerika’da yapılan araştırmalarda Paulownia, kavak,meşe ve diğer kerestelik ağaçlarda aynı koşullarda 68oC de 12 saat kurutma yapılmış ve kurutma sonrası türlerdeki deformasyon ve zararlar tespit edilmiştir. P. odunu kurutma ile birlikte %24 ağırlık kaybına uğramış ve odunda herhangi bir deformasyon ve zarar görülmemiştir. Aynı işleme tabi tutulan kavak odunu oldukça kötü derecede çekmiş ve çarpılma meydana gelmiştir. P. elongata türünün daralma katsayısı(%); yatay yönde 0,098, dikey yönde 0,213 ve % hacimsel olarak 0,310 dur.

Rutubet Miktarı

Paulownia. odunundan yapılmış mobilyalar rutubet koşulları altında bile çok iyi sonuçlar vermektedir. Deformasyon, çatlama, eğilme ve çarpılmaya karşı dayanıklıdır. Bu nedenle paulownia kerestesinden yapılan ürünler genellikle rutubet ve böceklerden etkilenmezler. Rutubet miktarı yaygın kullanıma sahip diğer kerestelik ağaçlar ile karşılaştırıldığında bu oranın düşük olduğu görülür. Hava ile nem alışverişinin, ticari değeri iyi bilinen diğer odunlardan daha düşüktür. Paulownia kerestesinin bu özelliği kapı ve pencere doğrama, çatı kaplama malzemesi olarak dış mekanda kullanılabileceğini göstermektedir.

İyi İzolasyon Özelliği

1. Isı İletkenliği; Farklı Paulownia türlerinin ısı iletkenliği 0,063-0,086 Kcal m-1 hr-1 C-1 arasındadır. Odun türleri arasında en düşük değerlere sahip türlerden biridir. Bu nedenle P. odunu çok yüksek ısı izolasyon özelliklerine sahiptir. İnşaat sektöründe güvenle kullanılabilir.
2. Sıcaklık İletkenliği; Farklı Paulownia türlerinin sıcaklık iletkenliği 0,000561-0,000631 m-2 hr-2 arasındadır. Test edilmiş 40 odun türü arasında en düşük değerdir.
3. Elektrik İzolasyonu(Yalıtımı); Paulownia türlerinin dielektrik sabiti rutubet içeriği sabit olduğunda diğer türlerden daha düşüktür. Alternatif akım rezistansı genellikle diğer ağaç türlerinden daha yüksektir. Bu özellik Paulownia odununun diğer türlerden daha iyi izolasyon özelliklerine sahip olduğunu gösterir. Harika bir elektrik izolasyon malzemesidir.
4. Çürümeye karşı dirençlidir. 200 yıl çürümeye karşı dayanabilmiş örneklerini Çin’in Luechan kasabasında görmek mümkündür.
5. Doğal Kurutma kolaylığı. Amerika’nın yaptığı bir araştırmaya göre 1inç(2,54 cm) kalınlığında Paulownia kerestesi normal oda sıcaklığında 25 günde %10 rutubete kadar kuruyabilir. Paulownia. odununun bu özelliği pahalı kurutma masraflarından oldukça büyük bir kazanım sağlar.
6. İyi Ses Özelliği ile müzik aletleri yapımı için üstün bir ağaçtır. Özellikle telli çalgıların yapılmasında aranan bir ağaç türüdür.
7. İyi işlenebilme. Kolay planya edilebilme ve biçilebilme özelliğine sahiptir.
8. Güzel renkli odun ve lifler. Özellikle mobilya yapımında hoş rengi nedeniyle tutulan bir keresteye sahiptir.