TOHUM YOLUYLA ÜRETİM

Orijini ve tohum özellikleri belli olan üstün ağaçlardan elde edilen kaliteli tohumların kullanılması gerekir. Üstün özellikleri genetik olarak ispatlanmış tohumların kullanılması, başarılı bir plantasyon ve gelecekte kaliteli ormanlar ve yüksek nitelik ve nicelikte ürün elde edilmesi bakımından önemlidir. Tek yada 3-5 ağaçtan toplanan tohumlara güvenilmemelidir. Tohum yoluyla üretimde en önemli konu üstün özelliklere sahip bireylerden elde edilen genetik çeşitliliği yüksek tohum materyali kullanılmasıdır.

Çimlendirme

Çimlendirme için gerekli kaplar, züccaciye üzerine çalışan satıcılardan kolaylıkla ve hesaplı bir şekilde temin edilebilir. Bunun için 51 cm uzunluk, 34 cm genişlik ve 8 cm derinlikte plastik tepsiler uygundur. Bu ebatlara sahip tepsilere yaklaşık 2000-2500 adet tohum ekilebilir. 2 tatlı kaşığı yaklaşık 2000-2500 tohum demektir. Bu durumda, yaklaşık 1 cm2 ye 1 fide demektir. Çimlendirme ortamı olarak steril torf kullanılabilir. Tohumların üzeri 1 mm kalınlığında aynı torfun elenmesi ile elde edilen materyalle kapatılır. Sürekli nemli bir çimlenme ortamı sağlanır.Tepsilerin üzeri 1 hafta süreyle çimlenmeler görülünceye kadar kapatılır. Çinli kaynaklarda bu sürenin 3 hafta olduğu söylenmektedir. Bu şekilde 3 hafta boyunca üzeri kapalı tutulan fideler ışığa yönelimden dolayı fazlaca boylanmakta ve sulama sırasında zarar görebilmektedir. Kısa ve kalın kök boğazı çapına sahip fideler 1 hafta üzeri kapalı tutulan tepsilerden elde edilmiştir. Çimlenme ve fidelerin gelişimi için en ideal sıcaklık aralığı 24-29 oC arasıdır.

Ekim tepsilerinde çıkan fideler kesinlikle direkt güneş ışığına çıkarılmamalıdır. Aksi halde güneş taze fideleri yakarak ölmesine sebep olmaktadır. Çimlenmeyen tohumları sabırla beklemek en doğrusudur. Çünkü 2 ay sonunda bile aynı tepsilerde fidelerden bir kısmı tüplere alınırken, bazı tohumların henüz çimlendiği gözlenmiştir.

Ekim işleminden itibaren 2 ay sonunda ekim tepsilerinde bulunan fideler en az 3 çift yaprak çıkarttığında tüplere alınır. Tüpler %70 örtü bezi ile desteklenen Naylon sera içersine taşınır. 5. çift yaprağını çıkaran fideler %70 gölgeli naylon seradan çıkarılarak örtü bezi (%50gölge) altına alınarak yavaş yavaş güneşe alıştırılır[Tespitler, Manisa ili,Ahmetli ilçesi güneşlenme ve nem durumu şartlarında yapılmıştır. Dolayısı ile yöreden yöreye (Güneşlenme- ve sıcaklık) değişken durum arz edebilir].

En az 15 cm boya gelen fidanlarla araziye tüplü fidan dikimi yapılabilir. Dikimlerde boylu ve ince çaplı fidan yerine kısa ve katlı, kalın çaplı, kök boğazı odunlaşmış, dayanıklı fidan kullanılması; sıcaklık, kuraklık ve rüzgar zararlarına karşı fidan zayiatını önlemektedir. Tutma başarısının yüksek oluşu dikim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Bu şekilde 15 cm boylu fidanların tüp içersinde yeterli kök gelişimi yaparak kalıp şeklinde dağılmadan tüpten çıktığı gözlenmiştir.

Kısaca tohum yoluyla üretimde;
- Çimlendirme tepsileri,
- Spreyleme sulama pompası,
- İnce yada elenmiş torf,
- Yeterli miktarda polietilen yada mukavva vb. tüp
- Uygun torba karışımı ile yetiştirme ortamı,
- % 70 örtü bezi(siperlik),
- Polietilen UV katkılı sera ve %50 gölgelik
- 24-29 oC sıcaklık değerinin sağlanacağı çimlendirme odası

İdeal torba karışı;
• 7-8 Torba torf, (25 litrelik)
• 3 el arabası elenmiş ve steril halde hayvan gübresi(Kireçleme ile steril edilebilir)
• 3 el arabası elenmiş dere kumu
• 4 el arabası kumlu-balçıklı toprak (Çimlendirmenin yapıldığı yörenin yaygın toprakları, Manisa yöresinde bağ toprağı olarak adlandırılır.),
• hayvan gübresi sterilizasyonu için 1/2 torba kireç,
yapılan karışımla 20x10cm ebatlarında(1litre) 750 civarında polietilen tüp doldurulabilmektedir.

          Tepsilerde Çimlenen Paulownia Fideleri(2007)  Tepsilerde Paulownia Çimlenme Başlangıçları(2007)

                                       Tohum Yoluyla Yetiştirilen Paulownia Fideleri(2007)

Ahmetli -Tüplü Fidan üretimi çalışmalarından görüntüler

Tüpün en alt kısmına 2-3 cm kalınlıkta çakıl konularak drenaj sağlanır. Körpe fideler tüplere alınana kadar herhangi bir gübre uygulanmamalıdır. Tüplü fidelerle yaz dikimlerinde dikimden hemen önce, dikim çukuru mutlaka göllendirilmelidir. Bu uygulama tutma başarısını önemli oranda arttırmaktadır. Fidanların etrafında çanak oluşturularak göllendirme sulama yapılmalıdır. En ekonomik ve uygun sulama ilk aylarda göllendirme daha sonra salma sulama yada yağmurlama olmaktadır.