TARIMSAL HAYVANSAL ORMANCILIK (AGRO-SİLVO-PASTURE)

TANIMI: Zirai ürün ile kombine edilerek aynı alan üzerinde belli bir düzen içersinde tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin bir arada yürütülmesidir.

YARARLARI
• Zirai ürünün üstünde ve çevresinde yer alan bir ağaçlandırma, öncelikle istenmeyen rüzgarı keserek üründe su kaybını azaltır,
• Toprağı sürekli tavda tutar,
• Ürün için zararlı güneş ışınlarını etkisiz hale getirir,
• Alt tabakaya dökülen yaprakların ayrışmasıyla humus oluşturarak toprak özelliklerini düzeltir,
• Toprak ve rüzgar erozyonunu önler,
Bütün bu özellikleri sonucu bitki ve toprak üzerine olumlu etkide bulunarak zirai üründe verim artışına neden olur.

Paulownia hem hızlı gelişimi hem seyrek tepe yapısı hem de derin kök sistemine sahip oluşu bakımından bir alanda çoklu ürün yetiştirmeye son derece uygun bir türdür. Hızlı bir büyüme ile fonksiyonunu kısa sürede yerine getirir. Seyrek dallanma nedeniyle diğer ürünleri önemli ölçüde gölgelemez. Toprağın derinlerinden faydalanır. Diğer ürünlerle rekabete girmez. Böylece aynı alanda toprağın farklı tabakalarından rekabet olmaksızın yararlanılabilir.

Dünyada ve ülkemiz topraklarında eski çağlardan beri tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Tarımda doğal yada suni gübre kullanımı ürün verimini artırmak bakımından daima çok önemli olmuştur. Yoğun gübreleme ve yıkanma sonucunda toprakların derinlerinde bitki besin elementi depoları oluşmuştur. Derin kök sistemine sahip ağaç türleri ile yapılacak ağaçlandırmalar ve tarımsal ormancılık modelleri ile toprağın alt katmanlarında saklı besin elementlerini üst katmanlara kazandırmak mümkündür. Ülke tarımının geleceği ve pahalı gübreleme uygulamalarının önüne geçilebilmesi için çoklu ürün yada tarımsal ormancılık modellerinin uygulanması gerekmektedir.

Paulownia’nın üst tabakada bulunuşu alt tabakadaki ürünler üzerinde ideal iklim koşulları (mikro iklim) yaratır. Böylece zirai ürünü kurutucu rüzgarlardan, dondan, kuraklıktan ve diğer doğal afetlerden koruyarak verimini arttırır. Tarımsal ürün yetiştirilen alanın etrafında hakim rüzgar yönüne dik yada kuzey- güney yönünde 5x10-20-30-40 m aralık mesafede oluşturulacak rüzgar perdeleri 6-7 yıllık idare süresi ile kombine ürün elde edilmesi son derece uygun ve karlı bir yatırım olacaktır.

Paulownia’nın Tarımsal Hayvansal Ormancılık Modellerinde Üstün Özellikleri

• Hızlı bir gelişim ile fonksiyonunu kısa sürede yerine getirmesi,
• Seyrek dallanma yaparak alt tabakadaki ürünün ışığına fazlaca engel olmaması,
• Toprak yüzeyinin 40 cm altından başlayan derin kök sistemi ile zirai ürün ile fazlaca rekabete girmemesi,
• Yapraklarının protein(%16), şeker (%4,89), glikoz(%3,76), yağ(%11,35) gibi besin maddelerince zengin olması, hayvan yemi olarak kullanılabilmesi,
• Yapraklarının ayrışması neticesinde toprağa bol miktarda azot, fosfor ve diğer bitki besin elementlerini kazandırması, toprağın fiziksel özellikleri üzerine olumlu etkisi,
• Derin ve yoğun kök sistemi ile toprağı tutarak toprak erozyonunu, tarım arazileri etrafındaki plantasyonlarla, rüzgara açık sahalarda rüzgar erozyonunu önlemesi,
• Geniş yaprakları ile yağmur tanelerini tutarak toprağa giriş hızını azaltması ve böylece yıkanmayı önlemesi,
• Aynı saha üzerinde çoklu ürün elde edilmesi ve kerestesinin çok değerli oluşu nedeniyle kısa idare süresi ile kısa sürede ormancılık geliri sağlaması.